BRNĚNSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BESEDA BRNĚNSKÁ

zalmova symfonieBrněnský filharmonický sbor Beseda brněnská je jedním z nejdéle existujících českých sborů. Byl založen v r. 1860 skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským. V čele sboru stál po dvanáct let Leoš Janáček. Orientoval těleso na hudbu kantátovou a oratorní a tomuto zaměření zůstal ve svém nosném repertoáru sbor věrný až do současnosti. V roce 1928 sbor premiérově uvedl slavnou Janáčkovu Glagolskou mši. Reprízy byly v Praze a v Ženevě.

Čestným členem spolku byl 20 let Antonín Dvořák a krátce také Bedřich Smetana.

Od roku 2001 vede sbor Petr Kolař, profesor brněnské konzervatoře a ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, historického skvostu centra města Brna, kde sbor působí. Za vedení Petra Kolaře se sbor opět vrátil do povědomí hudební veřejnosti díky jeho činorodé a energické práci.

Smíšený sbor, který má v současné době kolem 60 aktivních členů, spolupracuje s předními dirigenty doma i v zahraničí i s řadou významných orchestrů. Brněnský filharmonický sbor má dnes ve svém repertoáru kromě velkých oratorních děl a mší i drobnější útvary, jako moteta a písně.

Podrobnější informace k historii sboru jsou rozděleny do časových úseků 1860-1900, 1900-1945, 1945-2000, 2001-2010 a 2011 - dosud (viz levé menu).

Prameny a literatura ke stažení v pdf ZDE