Přehledná historie (1900-1945)

1899-1918 Za dirigentský pult se postavil Rudolf Reissig foto d R Reissig 
květen 1910

K 50letému trvání se konala národní slavnost spojená s 1. sjezdem českých pěveckých spolků (účast cca 800 členů z různých pěveckých spolků)

Foto archiv oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

15foto Vyzva ke konani sjezdu zpevackych spolku v Brne r 1910 
1910

Pozvánka na koncert k poctě P. Křížkovského a na odhalení jeho pamětní desky. 

Ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

16foto Pozvanka na koncert k pocte P Krizkovskemu 1910
15. 10. 1910

V rámci národních oslav se mohutný průvod (15-20 000 účastníků) vypravil ke starobrněnskému klášteru na Mendlově náměstí, kde byla prvnímu besednímu sbormistrovi Pavlu Křížkovskému odhalena pamětní deska (autor Otakar Španiel) 

Foto Jan Břečka, březen 2010

 17foto pametni deska Krizkovskeho
1919

Po skončení I. světové války krátce řídil Besedu brněnskou zakladatel a dirigent Pěveckého sdružení moravských učitelů prof. Ferdinand Vach. Jeho zásluhou došlo ke smíření Leoše Janáčka s Besedou brněnskou

Reprofoto z publikace 100 let Filharmonického sboru Besedy brněnské

 19foto Ferdinand Vach
1920-1946 Dirigentem a sbormistrem se stává skladatel a nejoblíbenější Janáčkův žák Jaroslav Kvapil  foto e J Kvapil
1924 Beseda brněnská uctila Janáčkovy 70. narozeniny slavnostním koncertem, na němž zazněly jeho skladby Amarus, Otče náš, Na Soláni čarták a Věčné evangelium  
1926 V květnu 1926 byla v parku pod hradem Špilberk poblíž vstupu z Údolní ulice odhalena bronzová portrétní socha P. Pavla Křížkovského v nadživotní velikosti od Františka Fabiánka. Dílo mělo pohnuté osudy, když se během 2. světové války pokoušeli brněnští nacisté pomník ukrást a nakonec jej v roce 1943 odstranili. Po osvobození v květnu 1945 byl nalezen ve sběrně kovů v Praze-Libni. Po opravení a očištění byl převezen do Brna a v září téhož roku umístěn na původní místo.
Foto Wikipedia
20foto pomnik krizkovskeho
5. 12. 1927

Beseda brněnská předvedla v sále brněnského Stadionu Janáčkův poslední velký kantátový opus Glagolskou mši ve světové premiéře.

Sbor Filharmonického spolku Besedy brněnské s dirigentem Jaroslavem Kvapilem v reformačním sále v Ženevě 6. dubna 1929, kde na Mezinárodním hudebním festivalu uvedl Janáčkovu Glagolskou mši.
Foto archiv oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

 24foto FSBB v Zeneve v reformacnim sale1929
19. 3. 1928

Sbor Filharmonického spolku Besedy brněnské se svým dirigentem Jaroslavem Kvapilem, se sólisty a orchestrem Národního divadla Brno ve dvoraně brněnského Stadionu při uvedení Judy Makabejského od F. G. Händela.

Foto archiv oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

22foto koncert Juda Makabejsky 1928
1928

Reprezentativní tablo Filharmonického spolku Besedy brněnské, zhotovené pro velkou výstavu Soudobá kultura v Československu, která proběhla v roce 1928 v Brně.

Foto archiv oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

23 foto tablo besedy 1928
12. 8. 1928 Leoš Janáček náhle umírá, sbor Besedy brněnské vyprovodil svého slavného dirigenta na jeho poslední cestu 1. větou Dvořákova Requiem  
1932

Pozvánka na koncertní provedení díla Lví srdce od Jaroslava Kvapila ve Smetanově síni v Praze dne 2. října 1932

Ze sbírek oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

26foto program lvi srdce
1933

První stránka programu koncertu ze 4. prosince 1933 v brněnském Stadionu, na němž Beseda brněnská vedle Žalmové symfonie Igora Stravinského počtvrté uvedla Janáčkovu Glagolskou mši.

Archiv Marty Bílkové

 27foto program koncertu z 4121933